Jarosław Jurczak Przewodniczący RN

legia.com

Członek zarządu Legia Holding Sp. z o.o. i Legia Finance Sp. z o.o.Pomiędzy październikiem 2014 a marcem 2017 był członkiem Rady Nadzorczej Legia Warszawa, a od marca 2017 do czerwca 2017 prokurentem w Legia Warszawa S.A. gdzie był zaangażowany w nadzór prawny nad strukturą grupy kapitałowej, wsparcie procesów budżetowania i controlingu, finansowanie przedsięwzięć oraz inwestycje zewnętrzne.

 

Jurczak jest dyrektorem zarządzającym w Radwan Investments, firmie inwestycyjnej i holdingowej koncentrującej się sektorach usług nieruchomościowych, mediów, rozrywki, sportu i technologii. W latach 2007 a 2014 Jarosław był menedżerem w Kulczyk Investments, wiodącym polskim domu inwestycyjnym, odpowiedzialnym za przedsięwzięcia infrastrukturalne, w tym Autostradę Wielkopolską, Autostradę Wielkopolską II oraz spółkę operacyjną - Autostrada Eksploatacja, a także zyskał istotne doświadczenie w zakresie rozwoju biznesu, transakcji fuzji i przejęć oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze ropy naftowej i gazu oraz energetyki.

 

Przed dołączeniem do KI Jarosłąw pracował jako prawnik w departamencie EPC CMS Cameron McKenna w Warszawie oraz stażysta w American Enterprise Institute for Public Policy Research w Waszyngtonie. W trakcie studiów doktoranckich w Interuniversity Centre for Comparative Analysis of Law, Economics & Institutions Uniwersytetu w Turynie otrzymał stypendium Fondazione CRT w ramach którego, jako visiting scholar, zrealizował staż badawczy na University of California w Berkeley. Jarosław jest absolwentem stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Biogram: Legia Warszawa

Aktualności