LN: Polska 2-3 Portugalia

LN: Polska 2-3 Portugalia