Legia przedstawia argumenty w sprawie rezerw i zaległego meczu w III lidze

Logo Legia.Net

Marcin Szymczyk

Źródło: Legia Warszawa

09-06-2020 / 18:45

(akt. 09-06-2020 / 18:57)

Legia Warszawa wciąż walczy o rozegranie zaległego meczu z Sokołem Ostróda, aby w sportowej rywalizacji rozstrzygnąć awans do II ligi. Przedstawiła swoje argumenty, pytania i odpowiedzi.

1. DLACZEGO MECZ LEGIA II WARSZAWA vs. SOKÓŁ OSTRÓDA NIE ZOSTAŁ ROZEGRANY W PIERWOTNYM TERMINIE I ZOSTAŁ PRZENIESIONY NA KWIECIEŃ 2020 ROKU?

Mecz 17. kolejki III ligi grupa 1 Sokół Ostróda vs. Legia II Warszawa został pierwotnie zaplanowany na 16.11.2019r. W związku z powołaniami 4 piłkarzy Legii II Warszawa do kadr narodowych, Legia wystąpiła o przełożenie terminu meczu na inny termin, do czego zgodnie z § 20 uchwały nr IX/140 z dn. 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu PZPN była uprawniona.

Zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu Rozgrywek III ligi grupy 1 Warmińsko – Mazurski Związek Piłki Nożnej zobowiązany był do wyznaczenia nowego terminu rozegrania meczu w „najbliższym możliwym terminie”. Legia zaproponowała więc w systemie PZPN Extranet rozegranie meczu w pierwszych możliwych terminach po zakończeniu zgrupowania Reprezentacji Polski U-19, czyli 27 albo 30 listopada 2019 r. Terminy te zostały przez zespół z Ostródy oraz W-MZPN odrzucone w związku z domniemanym remontem płyty boiska głównego na stadionie Sokoła. Legia w nieformalnych rozmowach z klubem z Ostródy proponowała również zmianę gospodarzy meczu i meczu rewanżowego, tak aby mecz rozegrać jeszcze w listopadzie 2019 roku, co zostało jednoznacznie odrzucone przez OKS Sokół.

W-MZPN, zgodnie z sugestią zespołu z Ostródy, wyznaczył termin rozegrania Meczu na dzień 1 kwietnia 2020 r., czyli aż 137 dni po pierwotnej dacie meczu i 126 dni po pierwszym możliwym terminie rozegrania Meczu (tj. 27 listopada 2019 r.). Czy był to „najbliższy możliwy termin”? Pozostawiamy to Państwu do oceny. Dodajmy, że termin 1 kwietnia był terminem powołań do reprezentacji (przyp. red.)

2. CZY UCHWAŁA NR 2/3/Z/2020 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O ZAKOŃCZENIU ROZGRYWEK NARUSZYŁA PRZEPISY PZPN?

Tak i nie ulega to żadnym wątpliwościom. Decyzję Zarządu W-MZPN należy uznać za przedwczesną, niesprawiedliwą, sprzeczną z ideą fair-play i podstawowymi zasadami organizacji i przebiegu zawodów o mistrzostwo III ligi grupy 1, a także w sposób oczywisty i rażący naruszającą obowiązujące przepisy PZPN.

• Po pierwsze, zgodnie z art. 4 Uchwały nr III/42 z dnia 12 marca 2020 r. Zarządu PZPN w sytuacji, gdy przed terminem ostatniej kolejki pierwotnego terminarza rozgrywek III ligi grupa 1 (tj. dniem 14 czerwca 2020 r.) powstanie możliwość rozegrania jakichkolwiek zaległych meczów w ramach tych rozgrywek, W-MZPN miał obowiązek ustalić terminy ich rozegrania. Jedynym zaległym meczem na dzień podjęcia uchwały przez Zarząd W-MZPN był mecz Sokół Ostróda – Legia II Warszawa. Już na dzień podjęcia uchwały przez Zarząd W-MZPN w dniu 18 maja 2020 r. rozegranie Meczu teoretycznie było możliwe. Wszelkie wątpliwości zostały ostatecznie rozwiane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r., które w sposób bezdyskusyjny dopuściło do rozegrania Meczu począwszy od 30 maja 2020 r.  Warto także przypomnieć, że Śląski Związek Piłki Nożnej (decyzja z 14 maja 2020 r.) oraz Mazowiecki Związek Piłki Nożnej (decyzja z 26 maja 2020 r.) podjęły decyzje o wznowieniu rozgrywek i rozegraniu zaległych/barażowych meczów niższych klas rozgrywkowych przed dniem 30 czerwca 2020 r. Zarząd W-MZPN nie zastosował się do zasad wyrażonych w cyt. Uchwale nr III/42 Zarządu PZPN, przedwcześnie i w sposób nieuprawniony kończąc rozgrywki III ligi grupy 1, naruszając postanowienia uchwały.

• Po drugie, Uchwała W-MZPN o zakończeniu rozgrywek i uznaniu meczu za nieodbyty narusza prymat rywalizacji sportowej nad związkowymi decyzjami organizacyjnymi (zobowiązanie do rozegrania meczu w najbliższym możliwym terminie nad arbitralną decyzją o uznaniu meczu za nieodbyty), tj. § 7 ust. 1 uchwały nr IX/140 z dn. 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu PZPN w związku z § 6 ust. 9 tejże uchwały. 

• Po trzecie, Uchwała W-MZPN o zakończeniu rozgrywek i uznaniu meczu za nieodbyty narusza fundamentalną zasadę przebiegu rozgrywek piłkarskich, tj. ich rozgrywanie systemem „każdy z każdym” (§ 16 ust. 1 Uchwały PZPN nr IX/140 oraz § 11 ust. 1 Regulaminu III ligi grupa 1). W związku z tym, że Legia II Warszawa oraz Sokół Ostróda nie rozegrały pomiędzy sobą ani jednego meczu w trakcie rozgrywek III ligi grupy 1, Zarząd W-MZPN nie miał uprawnienia do uznania rozgrywek za zakończone. 

• Po czwarte, Uchwała W-MZPN wzbudza poważne wątpliwości w zakresie naruszenia przepisów prawa i regulacji wewnątrzzwiązkowych, w tym zasad bezstronności i konfliktu interesów przez członków Zarządu W-MZPN. Legia wystąpiła w dniu 18 maja 2020 r. o udostępnienie protokołu z posiedzenia Zarządu W-MZPN podczas którego zapadła decyzja o zakończeniu rozgrywek i uznaniu meczu za nieodbyty. W-MZPN w dniu 20 maja 2020 r. odmówił Legii udostępnienia takiego protokołu, naruszając bezspornie nasze prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy.

• Po piąte, Uchwała W-MZPN w sposób rażący narusza szereg zobowiązań wynikających ze statutu PZPN, w tym zobowiązania W-MZPN i jego działaczy do przestrzegania zasad lojalności, uczciwości i sportowej postawy jako realizacji idei fair-play oraz istoty współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej.

Legia jest zobowiązana do zwalniania piłkarzy na zgrupowania i mecze reprezentacji, co wynika z § 20 uchwały nr IX/140 z dn. 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu PZPN. Legia II Warszawa jest drużyną, w której obok kilku doświadczonych piłkarzy, występuje kilkunastu młodzieżowych reprezentantów Polski z roczników 2000 - 2003, a zespół ten z gigantyczną przewagą prowadzi w rankingu Pro Junior System dla swoich rozgrywek (40.021 punktów przy 19.445 punktach drugiego w klasyfikacji zespołu). Za każdym razem, gdy nasz wychowanek występuje z orzełkiem na piersi, uznajemy to za zaszczyt i powód do dumy. Decyzja W-MZPN jest najbardziej krzywdząca dla rozwoju właśnie tych najbardziej utalentowanych polskich piłkarzy występujących obecnie w Legii II Warszawa, wchodzących dopiero do rywalizacji seniorskiej. Legia II Warszawa jest drużyną, w której - obok kilku doświadczonych piłkarzy - występuje kilkunastu młodzieżowych reprezentantów Polski z roczników 2000 - 2003, a zespół ten z gigantyczną przewagą prowadzi w rankingu Pro Junior System dla swoich rozgrywek (40.021 punktów przy 19.445 punktach drugiego w klasyfikacji zespołu).

3. JAKIE DZIAŁANIA PODJĘŁA DOTYCHCZAS LEGIA?

W dniu 20 maja 2020 r. złożyliśmy do Komisji Rozgrywek W-MZPN protest od decyzji o zakończeniu rozgrywek o mistrzostwo III ligi grupa 1 w sezonie 2019/2020 i uznaniu meczu 17. Kolejki III ligi grupa 1 pomiędzy OKS Sokół Ostróda a Legią II Warszawa za nieodbyty. W dniu 1 czerwca 2020 r. złożyliśmy wniosek do Komisji ds. Nagłych PZPN o uchylenie uchwały Zarządu W-MZPN z dnia 18 maja 2020 r. o zakończeniu rozgrywek III ligi grupy 1 sezonu 2019/20 i o uznaniu meczu za nieodbyty oraz wyznaczenie nowego terminu meczu. Zarówno protest, jak i wniosek, pozostają do dzisiaj bez jakiejkolwiek odpowiedzi

4. CZEGO OCZEKUJE LEGIA?

Chcemy jedynie sprawiedliwej i zgodnej zarówno z treścią, jak i duchem przepisów PZPN, decyzji o rozegraniu zaległego meczu. Nie prosimy o nic więcej, w tym o decyzję przy „zielonym stoliku” o przyznaniu nam awansu. Chcemy, aby wygrał sport, chcemy grać w piłkę, chcemy awans wywalczyć na boisku lub zejść z boiska pokonani. 

5. CZY KOMISJA DS. NAGŁYCH PZPN MOŻE UCHYLIĆ UCHWAŁĘ WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O ZAKOŃCZENIU ROZGRYWEK?

Kompetencja Komisji ds. Nagłych PZPN do uchylenia Uchwały W-MZPN o zakończeniu rozgrywek wynika z obowiązujących przepisów PZPN i jest bezsporna. Zgodnie z art. 4 Uchwały nr III/42, Zarząd PZPN upoważnił Komisję ds. Nagłych PZPN do podjęcia decyzji we wszelkich pilnych sprawach z zakresu oficjalnych rozgrywek piłkarskich w Polsce, wynikających z aktualnej sytuacji związanej z rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19 i zagrożeniem epidemiologicznym na terytorium Polski.  Wierzymy, że Komisja ds. Nagłych PZPN, której członkiem obok Prezesa PZPN, któremu zagadnienia szkolenia i rozwoju młodych polskich piłkarzy są szczególnie bliskie, jest również Wiceprezes Zarządu PZPN ds. szkoleniowych, nie zaakceptuje i nie usankcjonuje tak rażącego i popełnionego z pełną premedytacją naruszenia przez Zarząd W-MZPN obowiązujących przepisów piłkarskich, w tym wiążących zasad etycznych i prymatu rozstrzygnięć sportowych na boisku nad decyzjami przy „zielonym stoliku” w sytuacji, gdy rozegranie meczu jest nie tylko rozwiązaniem sprawiedliwym i zgodnym z istotą rywalizacji sportowej, ale również zgodnym z obowiązującym prawem i regulacjami związkowymi. 

6. KIEDY SPODZIEWAĆ SIĘ DECYZJI KOMISJI DS. NAGŁYCH PZPN? 

Liczymy, że Komisja ds. Nagłych PZPN podejmie decyzję najpóźniej do końca bieżącego tygodnia.

#UKARANIZAKADRĘ

QUIZ Co wiesz o rezerwach Legii?

Komentarze (37)

Komentarze osób zarejestrowanych pojawiają się w tym artykule automatycznie. Komentarze osób niezalogowanych wyświetlą się po zatwierdzeniu przez moderatora.

Zaloguj się, by móc oceniać komentarze.

Punkty

1063

Ranking miesiąca
#11094
Ranking ogólny
#1094
Major
 • 0 / 0
W-MZPN zrobił to na co pozwoliła im centrala PZPN. Odwołanie do sądu niewiele da. Logicznym jest że takiego rozwiązania należałoby się spodziewać. Ostatecznie "promują" swoich i nie w głowie im to aby wyjść z tego z twarzą.
Sierżant
 • 5 / 0
Tu nie ma się co zastanawiać tylko pozew sądowy dla kutasa i wmzpn i pewna wygrana. Gdyby jeszcze był to zeczywiscie uczciwy klub z ambicjami to można by to jakoś rozwiązać polubownie , ale przecież to banda naciągaczy i oszustów bez ambicji którzy wykorzystali system juniorski to przytulenia 400 tysi . Ten kierownik kutas nie ma za grosz ambicji sportowych i do tego kombinator rodem z PRL-u . Nie można mieć skrupułów wobec takiego burdelu !!!
Generał broni
 • 1 / 3
Co byś napisał w pozwie? Z jakiego paragrafu ich pozwał?
Chorąży
 • 3 / 2
Wystarczy ze zrozumieniem przeczytac argumenty LEGII. We wronkach za trudno zrozumiec?
Generał broni
 • 2 / 0
Sprawdziłem kiedy miały skończyć się rozgrywki gr I III ligi (w której gra Legia II) i ostatni mecz miał odbyć się 13 czerwca. To jakim cudem w Sokole pozwalniali zawodników? Czy kontrakty mieli podpisane do końca maja? To wydaje się absurdalne.
A zatem musieli mieć dłuższe kontrakty a więc obowiązywało ich świadczenie pracy, tak jak klub wypłata wynagrodzeń do końca kontraktów. To że jest to tanie kombinatorstwo, to jedno. Ale wygląda to również na niegospodarność i niekorzystne rozporządzenie mieniem klubu, który finansowany jest z pieniędzy samorządowych.
Generał broni
 • 2 / 0
Generalnie uważam, że finansowanie drużyn zawodowych, przez samorządy jest patologią i z całą pewnością okazją do nadużyć finansowych. Każda jednostka publiczna, żeby kupic nawet wodę mineralną musi wykonać odpowiednie procedury, zorganizować przetarg itd. W przypadku klubów, przekazywane są do nich miliony zł, ktore znikają spod kontroli społecznej. Dalej jacyś "prezesi" dysponują tymi pieniędzmi jak chcą. A więc możliwy schemat wyłudzeń jest prosty, samorząd obsadza stanowisko prezesa klubu "zaufanym" człowiekiem (żeby "pilnował" pieniedzy samorządowych), następnie przekazuje pieniądze do klubu (żeby godnie reprezentował miasto) a nastepnie te pieniądze są wydawane bez żadnej kontroli, a więc bez przetargu, kupuje się sprzęt, usługi, wypłaca prowizje według uznania. Czyli przez te dziury leje się strumień pieniędzy do prywatnych kieszeni.
A potem zdziwienie, że nie ma na szkolenie. No bo co z tego szkolenia można wycisnąć do prywatnych kieszeni? Co innego transfery i kontrakty. Jestem przekonany, że jakby głębiej pogrzebać w kontraktach to by się okazało że do kieszeni "menadżerów" trafiają jakieś prowizje od wynagrodzeń piłkarzy, które potem pewnie trafiają do kieszeni działaczy jako wyraz wdzięczności za hojność w wynagradzaniu "za ciężką pracę" dla dobra klubu.
Marszałek Polski
 • 0 / 0
Rzetelny dziennikarz śledczy miałby zajęcie...
Porucznik
 • 0 / 0
Jakoś czarno to widzę.
Starszy kapral
 • 0 / 0
Argumenty przemawiają na naszą korzyść, ale znając "leśnych dziadków" nie spodziewam się korzystnej decyzji. Mimo to, wolę być zaskoczony
Śledźcie uważnie skład Sokoła w kolejnym sezonie, jestem pewny że z braku chętnych do gry w tym rejonie wybitnego zagrożenia wirusem Covid nagle zatrudnią jedynych dostępnych zawodników, którzy przypadkiem "wywalczyli" awans do drugiej ligi z Sokołem, a nawet tego samego trenera. Zupełnie przypadkiem będą tamtędy przechodzili z tragarzami, żeby zabrać swoje rzeczy z klubu...
Taka sytuacja może mieć również miejsce jeśli odwołania Legii odniosą skutek i dojdzie do bezpośredniego meczu zainteresowanych i niezainteresowanych.
~dobrytowar
 • 0 / 0
No ale przecież tam karetki non stop wyją, a oni myślą o jakimś meczyku. Tam przecież nawet Zenka odwołali i straty liczą. Nawet trenera zwolnili. Tego, co przecież "wywalczył awans".
Ten cały Sokół to powinien się SĘP nazywać. Większych przekrętów to już się nie da zrobić? Zakończyli rozgrywki, a drużyny nie rozegrały ani jednego meczu ze sobą, to chyba jakieś żarty. To może ten mecz rozegrać na PlayStation będzie bezpiecznie.
~asd
 • 0 / 0
Niepojete ze tak oczywistai prosta kwestia wymaga tyle wysilku i nerwow..
Generał
 • 2 / 0
Dla mnie od samego początku sprawa jest bezsporna, albo grają an boisku, albo walkower i tyle. Legia 2 miała prawo zgodnie z przepisami przełożyć mecz. Natomiast wszystko stało się dalej to wina sokoła i wmzpn.
Generał broni
 • 2 / 0
Te "sokoły" już pozwalniali zawodników i "budują potęgę" na II ligę. Mam nadzieję, że się przejadą na tych głupich kombinacjach i będą musieli zagrać wszystkim co mają żeby skompletować skład, łącznie z magazynierem i gościem od trawy.
Starszy kapral
 • 1 / 0
Trawy to nie mają, bo płyta była w renowacji :)
Skandalem jest to że w takiej wyjątkowej sytuacji jak ta z koronawirusem decyzję podejmuje jeden związek Warmińsko-Mazurski a Mazowiecki nie ma nic nie do powiedzenia - w takich sytuacjach zachodzi konflikt interesów i WMZPN nie jest organizacją bezstronną. I to jest wielki skandal.
Co do odpowiedzi to WMZPN nic nie odpowie, bo ... nie wiedzą jak odmówić Legii, teraz napewno są na łączach z Sokołem i wspólnie kombinują jakby podtrzymać decyzję i ją wyargumentować. Narazie przyjęli taktykę udawania, że żadne pismo do nich nie wpłynęło.
Nie wierzę że do końca tygodnia Legia dostanie jakąkolwiek odpowiedź.
Legia powinna iść z tym do sądu. Nie ma co się z tymi tchórzami cackać.
Generał broni
 • 1 / 0
Słusznie .ze klub nie odpuszcza , i nie zostawia tych skandalicznych decyzji MZPN.
Marszałek Polski
 • 0 / 0
WMZPN.
Generał broni
 • 0 / 0
Witam ,faktycznie błąd .
Marszałek Polski
 • 1 / 0
Niby jedna literka, ale w tym wypadku to diametralna różnica.
Ja bym powiedział, że nawet dla Sokoła WyMierna różnica.
Marszałek Polski
 • 0 / 0
Cisnąc pajaców którzy zwęszyli awans bez gry
Młodszy chorąży
 • 0 / 0
Dobra komunikacja, ale gdzie to było umieszczone i do kogo adresowane?
Takie rzeczy powinny trafić też do decydentów z PZPN, ale słusznie, że zostało upublicznione, ciężej będzie to olać.

Jest 9 czerwca - zaraz może się okazać, że będziemy grać dzień po ew. decyzji o uchyleniu uchwały WMZPN, żeby zdążyć przed 14 czerwca - niezłe jaja...
Ciekawe kiedy dostaniemy odpowiedź
Generał brygady
 • 0 / 0
Kuba Laskowski
@JKL__84
Na razie nie otrzymaliśmy od @pzpn_pl
oraz @wmzpn
odpowiedzi na nasze pisma dot. #ukaranizakadrę.

Prawnie i „słusznościowo” nasze argumenty są b.trudne do podważenia. Należy trzymać kciuki, że Komisja ds. Nagłych PZPN w tym tygodniu zajmie się sprawą i pozwoli, aby wygrał sport.
Generał brygady
 • 1 / 0
I ciekawostka


Marek Wawrzynowski
@M_Wawrzynowski
W odpowiedzi do
@JKL__84

@pzpn_pl
i
@wmzpn
Sokół został z 3 zawodnikami i bez trenera. Jedyne co możecie dostać to walkower. A czy Legia skorzystałaby z walkowera w takiej sytuacji?
Generał dywizji
 • 4 / 0
Czy w takim razie prezes Sokoła powinien pozostać na stanowisku?
Jak może tak postępować? Skoro Legia się odwołała to znaczy, że jest jeszcze furtka aby mecz został rozegrany. W takim razie taki prezes powinien być przygotowany na taką ewentualność.
A on już chcę świętować, zwalnia trenera i piłkarzy - a potem powie, że Legia gra nie fair bo oni mają taką a nie inna sytuację. Tym bardziej to pokazuję, że administracyjne nie są gotowi na awans.
A czy to Legia kazała zwalniać zawodników i dyrektorów? Ten cyrk to już sobie Sokół sam zapewłnil.
Marszałek Polski
 • 0 / 0
Czy pozostałym zawodnikom również podziękowano jak Kołcowi, czy to tylko kolejna odsłona zasłony dymnej?
Prezes Sokoła potem powie, że zwolnieniami chciał oszczędzić smutku zawodnikom, którzy wywalczyli awans, jeśliby musieli przegrać bezpośredni mecz...