Dariusz Mioduski Prezes i właściciel

Marcin Szymczyk

Dariusz Mioduski urodził się w 1964 roku i pochodzi z Bydgoszczy, gdzie jako dziecko i nastolatek był kibicem żużlowej Polonii oraz piłkarskiego Zawiszy. W wieku 17 lat wyemigrowal wraz z rodzicami do Texasu w Stanach Zjednoczonych. W 1987 roku ukończył studia na Uniwersytecie św. Tomasza w Houston, ze specjalizacją w naukach politycznych i filozofii. Trzy lata później został absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Harvarda w Massachusetts, uzyskując stopień Juris Doctor.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w kancelarii prawniczej Vinson & Elkins LLP w Houston, skąd przeniósł się do firmy White & Case LPP, pracując w jej nowojorskich i warszawskich biurach. Później, od listopada 1997 roku, przez 10 lat sprawował funkcję partnera zarządzającego w firmie CMS Cameron McKenna, zajmując się obszarami energetyki i infrastuktury.

W maju 2007 roku Mioduski został wybrany prezesem zarządu spółki inwestycyjnej Kulczyk Holding S.A., a w grudniu tego samego roku objął stanowisko prezesa zarządu oraz dyrektora generalnego międzynarodowego domu inwestycyjnego Kulczyk Investments S.A. Z kolei wiosną 2012 roku zadecydowano o jego wyborze na przewodniczącego rady dyrektorów międzynarodowej Spółki Kulczyk Oil Ventures, działającej w sektorze poszukiwania i wydobycia ropy naftowej oraz gazu.

Poza wyżej wymienionymi funkcjami Dariusz Mioduski udziela się w kilku innych spółkach. W Polenergia S.A. i PEKAES S.A. jest przewodzniczącym rad nadzorczych, a w Autostrada Wielkopolska S.A., Autostrada Ekspoatacja S.A. oraz Polskiej Radzie Biznesu - członkiem zarządów.

Ponadto Mioduski jest wiceprezesem stowarzyszenia Harvard Club of Poland, członkiem polskiej filii Young Presidents' Organization, członkiem rady dyrektorów stowa

Biogram: Piotr Szydłowski

Aktualności